Dzień Bezpiecznego Internetu

5 lutego 2019 r. pod hasłem ,,Działajmy razem” po raz kolejny obchodziliśmy Dzie©ń Bezpiecznego Internetu. Ma on na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym, a także łącząc zaangażowania wielu instytucji i rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. W ramach obchodów 6 latki z gr. ,,Mądre sowy” zostały zapoznane z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez bajki z serii „Sieciaki.pl.”, które obejrzały z wielkim zainteresowaniem. Dzieci wykazały się wiedzą o Internecie i zasadach korzystania z niego. Doskonale poradziły sobie w konkursie quizowym z pytaniami dotyczącymi obejrzanych bajek. Na koniec kolorowały obrazki .

 

RODZICU UWAŻAJ CO TWOJE DZIECKO ROBI PRZY KOMPUTERZE !!!