Poznajemy nasze miasto

W czwartek 15 listopada 2018 r. dzieci z grupy „Motylki” udały się na wycieczkę edukacyjną „Poznajemy nasze miasto” w ramach obchodów 80-lecia istnienia Stalowej Woli. Dzieci obejrzały nowoczesny budynek Biblioteki Międzyuczelnianej, wystawę zdjęć pt. „Ludzie ze stali – pierwsze zawody sportowe w Stalowej Woli”, podziwiały najstarszy, zabytkowy kościół  Świętego Floriana z 1802 roku, przeniesiony w 1943 roku ze wsi Stany. Główną atrakcją wycieczki było zwiedzanie Sądu Rejonowego, gdzie pani sędzia zaprosiła przedszkolaków do jednej z sal rozpraw, opowiadając o przebiegu rozprawy sądowej. Pani sędzia przy pomocy swojego „asystenta”  Misia Leksika wskazała miejsca zajmowane podczas rozprawy przez adwokata, oskarżonego i świadków, pokazała dzieciom togę - strój sędziego,  łańcuch z białym orłem, który sędzia zakłada na rozprawę oraz młotek służący do uciszania zbyt głośno zachowujących się petentów. Przedszkolaki zwiedziły też pokój przesłuchań dzieci, gdzie znajdowały się zabawki oraz pokój zatrzymań, czyli areszt tymczasowy, w którym  przetrzymywani są przestępcy oczekujący na proces.

Wycieczka była bardzo pouczająca i dostarczyła dzieciom wielu wrażeń oraz wiadomości o mieście, w którym mieszkają.