Logo

PRZEDSZKOLE nr 4 w STALOWEJ WOLI o profilu ekologiczno - zdrowotnym

s1
s2
s3
s4
s6
Przedszkole z lotu ptaka 3
Przedszkole z lotu ptaka 2
Przedszkole z lotu ptaka 1
test
Slider2

MAŁY ODKRYWCA

Innowacja pedagogiczna ,,Mały odkrywca“ realizowana jest od września 2018 r. we wszystkich grupach wiekowych. Autorkami innowacji są nauczycielki naszego przedszkola. Zadaniem jest planowe i celowe zorganizowanie sytuacji edukacyjnej, w której wystąpi aktywizowania procesów poznawczych oraz rozbudzanie wiedzy o świecie. Zajęcia są realizowane głównie poprzez doświadczenia i eksperymenty oraz obserwacje spontaniczne i kierowane. 

Realizacja treści innowacji pozwoli przedszkolakom badać otaczającą ich rzeczywistość wszystkimi zmysłami, zachęci do badania, eksperymentowania, uruchomi wyobraźnię, logiczne myślenie. Wspólne eksperymentowanie to kształtowanie umiejętności społecznych, budowanie pewności siebie, nauka współpracy, komunikacji, podejmowania inicjatywy, odpowiedzialności. Podczas samodzielnie wykonywanych działań dzieci poznają swoje mocne strony, co dodaje im pewności siebie. 

„Mały odkrywca” to dziecko ciekawe świata, spontaniczne, odważne. Dziecko, które potrafi obserwować i wyciągać wnioski. Zajęcia będą odbywać się cyklicznie według przygotowanego harmonogramu Nauczyciel w każdej grupie przedszkolnej będzie pełnił rolę inicjatora sytuacji dydaktycznych oraz kierował aktywnością dziecięcą, tworzył sprzyjające warunki wspólnego odkrywania i doświadczania, zaspokajał ich naturalne potrzeby poznawcze, ciekawość.Realizacja innowacji umożliwi każdemu dziecku poszerzenie i pogłębienie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych metod pracy, form i środków.

,,Barwienie soli"- MUCHOMORKI

,,Barwienie soli"-MUCHOMORKI

,,Bańka w bańce" - ŻABKI

,,Bańka w bańce" - ŻABKI

,,Co jabłko ma w środku?"-MĄDRE SOWY

,,Co jabłko ma w środku?"-MĄDRE SOWY

,,Liście pod lupą" - ŻABKI

,,Liście pod lupą" - ŻABKI

,,Wędrująca woda" - MUCHOMORKI

Spotkanie z Mikołajem

47

dni

23

godzin

25

minut

31

sekund

Najnowsze galerie