,,Ekologiczne podróże małe i duże"

Innowacja pedagogiczna „Ekologiczne podróże małe i duże” ma na celu poszerzenie treści programowych związanych z szeroko pojętą ekologią i higieną zdrowia przez włączenie ich w tematykę kompleksową pracy dydaktyczno- wychowawczej.

Treści innowacji pedagogicznej realizowane w toku zabaw i zajęć tematycznych oraz są elementem zadań wynikających z planu pracy dydaktyczno- wychowawczej przez włączenie ich w tematykę kompleksową.

Materiał realizowany jest w czterech panelach tematycznych :

- lasy łąki, pola

- oceany , morza , jeziora i rzeki

- przestworza,

- recykling i segregacja odpadów 

 

przyroda 

·