Zestaw programów realizowanych w roku 2016/2017

 

1. „Nasze przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej.                                                                                             Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska.

 2.Edukacja zdrowotna. Program przeznaczony dla przedszkoli.                                                                           Autorzy: Krystyna Dutkiewicz, Krystyna Kamińska

3.Innowacja pedagogiczna „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi 6-letnimi”.                                     Autor: Halina Sadurska.

4. Innowacja pedagogiczna „Ekologiczne podróże małe i duże”.                                                                               Autor: Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 4 w Stalowej Woli.

5. Innowacja pedagogiczna „Gotujemy smacznie, zdrowo i kolorowo”.                                                                Autorzy: Katarzyna Socha, Maria Zubrzycka.

6. Program nauczania religii „Kochamy dobrego Boga