Innowacja pedagogiczna w potocznym rozumieniu jest określana jako ,,ulepszanie”, ,,wprowadzanie nowych rozwiązań”, ,,modernizacja” , ,,pozytywna zmiana” .

Innowacje pedagogiczne to:

· nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły/ przedszkola,

· działania odmienne od powszechnie obowiązujących,

· zmiany w zakresie tradycyjnego podejścia do procesu edukacji,

· twórcze udoskonalanie sposobów spełniania roli, do której szkoła/placówka została powołana.

W roku szkolnym 2018/2019 realizowane są w przedszkolu innowacje: