Projekt edukacyjny to zespołowe, planowe działanie dzieci - uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. Zaciekawienie i nauczenie zadawania pytań jest najprostszą droga do rozwoju. Takie  sposoby postępowania i rozumowania budują trwały fundament wiedzy.

Metoda projektu jest jedną z aktywizujących metod kształcenia, a metody aktywne zwiększają czynny udział w zajęciach dydaktycznych

 

W roku szkolnym 2016 / 2017 realizowane są w przedszkolu projekty edukacyjne: