Logo

PRZEDSZKOLE nr 4 w STALOWEJ WOLI o profilu ekologiczno - zdrowotnym

s1
s2
s3
s4
s6
Przedszkole z lotu ptaka 3
Przedszkole z lotu ptaka 2
Przedszkole z lotu ptaka 1
test
Slider2

Dzieci uczęszczające do przedszkola - DEKLARACJE

Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor Przedszkola nr 4 w Stalowej Woli  informuje, że w związku ze zbliżającą się rekrutacją na nowy rok szkolny 2021/2022,

 rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 do naszego przedszkola chcący,

aby ich dziecko zostało przyjęte na nowy rok szkolny,

powinni złożyć do dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola zostają przyjęte wyłącznie na podstawie deklaracji.

Informujemy rodziców, że przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego będzie trwało w terminie od 01.03.2021 r. do 04.03.2021 r. do godz.15.00

1.Bardzo proszę o przemyślenie godzin pobytu dziecka w przedszkolu, ponieważ po rekrutacji zostanie opracowany arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2021/2022, 

w którym godziny pracy poszczególnych oddziałów zostaną dostosowane do Państwa potrzeb.       

2.Dzieci 6 letnie nie ponoszą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Deklarację o kontynuacji można pobrać ze strony przedszkola (jest w załączniku poniżej)  lub pobrać w przedszkolu.Wypełnić, podpisać,a następnie, można:

1)zeskanować dokument i wysłać na adres mailowy przedszkola przedszkole4@stalowawola.pl nadając tytuł „Deklaracja o kontynuacji”

2) dostarczyć dokument w zamkniętej kopercie  z adnotacją „Deklaracja o kontynuacji” do dyrektora przedszkola podczas przyprowadzania dzieci (przekazać kopertę pracownikowi dyżurującemu przy drzwiach)

 

                                                                                                                                                                                    Maria Zubrzycka

                                                                                                                                                                                   Dyrektor przedszkola 


DZIEŃ KOBIET

7

dni

19

godzin

9

minut

6

sekund

Najnowsze galerie