Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Przebiegać będzie w formie elektronicznej w terminie:

od 11 marca 2019 r. od godz. 8.00 do 29 marca 2019 r. do godz. 15.00

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 4 w terminie od 4 marca do 7 marca do godz. 15.00 . Deklaracje będzie można otrzymać również w przedszkolu u nauczycieli w grupach od 4 marca 2019 r. 

Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć u dyrektora przedszkola. 

 

Maria Zubrzycka 

dyrektor przedszkola 

 

Uchwały i zarządzenia ws. rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych do pobrania: