REKRUTACJA WAŻNE !!!

26 kwietnia o godz.9.00 na parterze przedszkola na tablicy ogłoszeń , zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych do PRZEDSZKOLA NR 4 na rok szkolny 2017/2018. Rodzice od 27 kwietnia do 10 maja do godz.15.00, zobowiązani są złożyć w przedszkolu, pisemne potwierdzenie w postaci oświadczenia, że dziecko będzie uczęszczało do naszego przedszkola –  druk:POTWIERDZENIE WOLI

 

Halina Sadurska                                                                                                                                                                      

 Przewodnicząca komisji ds.rekrutacji

 

 

 

     Rekrutacja do szkół i przedszkoli prowadzonych

                      przez Gminę Stalowa Wola

                         na rok szkolny 2017/2018

        Zarządzenia Prezydenta Miasta Stalowa Wola 

 

 Dziennik Urzędowy ( pobierz)

Uchwała Nr LXVIII ( pobierz) 

Zarządzenie Nr 74 ( pobierz)

Zarządzenie Nr 75 ( pobierz)

Zarządzenie Nr 76 ( pobierz)

Zarządzenie Nr 77 ( pobierz) 

 

 

                Rekrutacja dzieci do Przedszkola nr 4 w Stalowej Woli                                                 

  na rok szkolny 2017/2018:


   

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną(DEKLARACJE!!!) 
                Nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice w nieprzekraczalnym terminie                                          od 20 marca do 23 marca 2017 roku składają deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do naszego przedszkola.

Wzór deklaracji można otrzymać w przedszkolu lub pobrać  ze strony- link poniżej.                      Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć w przedszkolu u dyrektora przedszkola.  

 

DEKLARACJA  2017/2018 ( pobierz)

 

 

Rekrutacja do Przedszkola nr 4 w Stalowej Woli(WNIOSKI !!!)

 Rekrutacja do przedszkola dla dzieci,które będą zapisywane po raz pierwszy do przedszkola  rozpocznie się od 27 marca 2017 r. i potrwa do 10  kwietna 2017 r.                    

Wzór wniosku i załączników można otrzymać u nauczycielek w przedszkolu,  dyrektora przedszkola lub pobrać ze strony przedszkola .                              

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami (oświadczeniami) należy złożyć                                             w nieprzekraczalnym terminie tj. do 10 kwietnia 2017 r. 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE ( pobierz)

OŚWIADCZENIA Nr 1 ( pobierz)

OŚWIADCZENIA Nr 2 ( pobierz)

POTWIERDZENIE WOLI ( pobierz) 

 

 

     Maria Zubrzycka

dyrektor Przedszkola nr 4 w Stalowej Woli