PODZIĘKOWANIE

 "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,  lecz przez to, kim jest;                                                                                      nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

                                                                        Jan Paweł II


PODZIĘKOWANIE

Dyrektor , nauczyciele i Rada Rodziców, składają serdeczne podziękowania wszystkim Rodzicom, „Dziadkom” i sympatykom przedszkola za przekazanie 1% podatku. W roku 2017  jest to kwota  8476 zł. Na tę kwotę zostały już zamówione zabawki do ogrodu przedszkolnego,które na wiosnę będą zamontowane.

 

Maria Zubrzycka – Dyrektor przedszkola

Katarzyna Myszka – przewodnicząca Rady Rodziców