Logo

PRZEDSZKOLE nr 4 w STALOWEJ WOLI o profilu ekologiczno - zdrowotnym

s1
s2
s3
s4
s6
Przedszkole z lotu ptaka 3
Przedszkole z lotu ptaka 2
Przedszkole z lotu ptaka 1
test
Slider2

Rada rodziców

RADA RODZICÓW - rodzaj organu (szkolnego, przedszkolnego) który reprezentowany jest przez rodziców wychowanków danej placówki. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców wybrani w demokratycznych wyborach.

RADA jest powoływana do współpracy ze (szkołą, przedszkolem) w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

RADA RODZICÓW może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej . Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności placówki .

Tryb powoływania Rady Rodziców ustala art. 83 ust. 1 – 3; kompetencje art. 83 ust.4 i art. 84 ust. 6 oraz art. 86 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 4 W STALOWEJ WOLI
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020   
  • pani Bernadetta Tabor - przewodnicząca
  • pani Agnieszka Wołoszyn - zastępca
  • pani Magdalena Fiutowska -skarbnik
  • pani Renata Żak – sekretarz
dobrowolna składka na RR w tym roku szkolnym wynosi 100 zł na pierwsze dziecko i 80 zł na drugie z rodziny

Składkę można wpłacać u skarbnika lub na konto

Nadsański Bank Spółdzielczy
63 9430 0006 0011 6886 2000 0001

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

51

dni

4

godzin

33

minut

32

sekund

Najnowsze galerie