Logo

PRZEDSZKOLE nr 4 w STALOWEJ WOLI o profilu ekologiczno - zdrowotnym

s1
s2
s3
s4
s6
Przedszkole z lotu ptaka 3
Przedszkole z lotu ptaka 2
Przedszkole z lotu ptaka 1
test
Slider2

Rada rodziców

RADA RODZICÓW - rodzaj organu (szkolnego, przedszkolnego) który reprezentowany jest przez rodziców wychowanków danej placówki. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców wybrani w demokratycznych wyborach.

RADA jest powoływana do współpracy ze (szkołą, przedszkolem) w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

RADA RODZICÓW może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej . Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności placówki .

Tryb powoływania Rady Rodziców ustala art. 83 ust. 1 – 3; kompetencje art. 83 ust.4 i art. 84 ust. 6 oraz art. 86 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)

 

Skład Rady Rodziców Przedszkola nr 4

w roku szkolnym 2020/2021 

przewodnicząca – pani Monika  Bądzyńska

zastępca – pani Joanna Gotszalk

skarbnik – pani Kinga Latawiec

sekretarz- pani Elżbieta Talarczyk

 


KONTO RADY RODZICÓW

NADSAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w Stalowej Woli

numer konta: 63 9430 0006 0011 6886 2000 0001


Pierwszy dzień jesieni

0

dni

16

godzin

44

minut

20

sekund

Najnowsze galerie