Logo

PRZEDSZKOLE nr 4 w STALOWEJ WOLI o profilu ekologiczno - zdrowotnym

s1
s2
s3
s4
s6
test
Slider2

Statut przedszkola

Statut przedszkola - wewnętrzna „Konstytucja”, to zbiór przepisów określających strukturę, zadania i sposób działania przedszkola; zawiera w szczególności: nazwę i typ placówki; nazwę organu prowadzącego; organy przedszkola wraz z ich kompetencjami; organizację, zakres zadań nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zasady rekrutacji, udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz prawa i obowiązki dzieci.

DO DNIA PRZEDSZKOLAKA

1

dni

4

godzin

40

minut

4

sekund

Najnowsze galerie