Logo

PRZEDSZKOLE nr 4 w STALOWEJ WOLI o profilu ekologiczno - zdrowotnym

test
s4
s3
s6
Przedszkole z lotu ptaka 3
Przedszkole z lotu ptaka 2
Przedszkole z lotu ptaka 1
Slider2
s1
s2

Ramowy rozkład dnia

 Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00 ( 8.00 -13.00 realizacja podstawy programowej)

6.00 – 8.10                                                                                                                                                                                               

Schodzenie się dzieci. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci .Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje , ćwiczenia ortofoniczne , oddechowe, gramatyczne, słuchowe,itp.Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe.Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci ( w tym czytaniem , liczeniem i pisaniem – dzieci 5-6 letnie).Swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.

8.10 - 9.00

Prace porządkowe.Zabawy ruchowe.Ćwiczenia poranne.Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.Czynności higieniczne.Przygotowanie do śniadania.Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole. 

9.00 - 11.20                                                                                                                                                                                                   

 Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi.Zajęcia edukacyjne kierowane i niekierowane w sali i na powietrzu prowadzone wg. wybranego programu nauczania.Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.Zabawy manipulacyjne,konstrukcyjne ,badawcze,plastyczne, teatralne, muzyczne i inne ( dzieci 5-6 letnie)Spacer, zabawy na świeżym powietrzu(zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze)Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.  

11.20 – 12.40

Czynności higieniczne.Przygotowanie do obiadu Obiad – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.Relaksacja ,odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych ( 3 latki leżakowanie)Praca korekcyjno -kompensacyjna i indywidualna

12.40 – 13.50
Grupa „Muchomorki”, „Motylki”, „Mądre Sowy” (12.15 – 14.00 gr. ,,Żabki“ leżakowanie). Słuchanie bajek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej,muzycznej,ruchowej,werbalnej dzieci.Praca indywidualna. Zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat.Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy w teatr. Zajęcia dodatkowe ( w tym religia na wniosek rodziców).Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Zabawy i zajęcia na placu zabaw i w ogrodzie. 
13.50– 14.15

Czynności porządkowe i samoobsługowe.Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek- doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole. . 

14.15 –16.00
Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne. Doskonalenie rozwoju intelektualnego i estetycznego, zapewnienie warunków i dawanie jednakowych szans edukacyjnych wszystkim dzieciom poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci.Zabawy i gry edukacyjne przy stolikach z małym zespołem. Czytanie fragmentów książek. Ćwiczenia grafomotoryczne. Prace porządkowe w sali i na półkach indywidualnych.Rozchodzenie się dzieci.

Dzień Dziecka

11

dni

17

godzin

58

minut

45

sekund

Najnowsze galerie