Logo

PRZEDSZKOLE nr 4 w STALOWEJ WOLI o profilu ekologiczno - zdrowotnym

s1
s2
s3
s4
s6
Przedszkole z lotu ptaka 3
Przedszkole z lotu ptaka 2
Przedszkole z lotu ptaka 1
test
Slider2

Ramowy rozkład dnia

6.00 – 8.00
Schodzenie się dzieci. Swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna i wyrównawcza.
8.00 - 8.10
Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno- porządkowe. Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
8.00 - 8.10
Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno- porządkowe. Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
8.10 – 8.30
I Śniadanie Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie zasad zdrowego żywienia – doskonalenie umiejętności świadomego wyboru i podejmowania decyzji w sprawie odżywiania.
8.30 – 9.00
Mycie zębów. Przygotowanie do zajęć.
9.00 – 10.00
Zajęcia dydaktyczne. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci, wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej, wychowanie przez sztukę, edukacja matematyczna, kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności czytania.
10.00 – 10.10
II Śniadanie. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
10.10 – 11.45
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe w sali.
11.45 – 12.15
Obiad. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie zasad zdrowego żywienia.
12.15 – 13.00
Grupa „Muchomorki”, „Motylki”, „Mądre Sowy” (12.15 – 14.00 gr. ,,Żabki“ leżakowanie). Słuchanie bajek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy dowolne, czynności higieniczne.
13.00 – 14.20
Zajęcia dodatkowe. Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, inne. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Kształtowanie umiejętności społecznych m.in. porozumiewania się z dorosłymi, dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku.
14.20 – 14.40
Podwieczorek. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
14.40 –16.00
Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne. Doskonalenie rozwoju intelektualnego i estetycznego, zapewnienie warunków i dawanie jednakowych szans edukacyjnych wszystkim dzieciom poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

51

dni

2

godzin

54

minut

34

sekund

Najnowsze galerie