Logo

PRZEDSZKOLE nr 4 w STALOWEJ WOLI o profilu ekologiczno - zdrowotnym

test
s4
s3
s6
Przedszkole z lotu ptaka 3
Przedszkole z lotu ptaka 2
Przedszkole z lotu ptaka 1
Slider2
s1
s2

Opłaty

Opłaty za przedszkole

Podstawa prawna:
Opłata stała za przedszkole jest naliczana zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVI/577/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola.
Zgodnie z nowymi przepisami Ustawy o Systemie Oświaty zniesiono możliwość pobierania opłat za pobyt dzieci 6-letnich, odbywających roczne przygotowanie przedszkolne w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia przedszkola stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu oraz opłaty dziennej.

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu wyżywienia zwanej dalej stawką żywieniową, która wynosi:

  • 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) 100 % dziennej stawki żywieniowej tj. 8 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu;
  • 2 posiłki (śniadanie, obiad) 80 % dziennej stawki żywieniowej tj. 6,40 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu;
  • Za 1 posiłek (obiad) 50 % dziennej stawki żywieniowej tj. 4 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu

śniadanie – 3.60 zł

obiad – 6 zł

podwieczorek – 2.40 zł 


Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00 – 16.00:
Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00 - 13.00 - bezpłatnie.

Opłata za przedszkole oraz za wyżywienie płatna jest z dołu do 15 każdego miesiąca.
Opłaty proszę wpłacać na rachunek przedszkola (liczy się data wpływu na konto przedszkola, po tym terminie naliczone będą ustawowe odsetki) zgodnie z otrzymanym w przedszkolu kwitariuszem.

PKO BANK POLSKI 48 1020 4913 0000 9402 0117 6007


dyrektor przedszkola

Joanna Dziakowicz 

Dzień Przedszkolaka

59

dni

17

godzin

44

minut

29

sekund

Najnowsze galerie