Logo

PRZEDSZKOLE nr 4 w STALOWEJ WOLI o profilu ekologiczno - zdrowotnym

s1
s2
s3
s4
s6
test
Slider2

Opłaty

Opłaty za przedszkole

Podstawa prawna:
Opłata stała za przedszkole jest naliczana zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVI/577/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola.

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu wyżywienia zwanej dalej stawką żywieniową, która wynosi:

  • 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) 100 % dziennej stawki żywieniowej tj. 6 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu;
  • 2 posiłki (śniadanie, obiad) 80 % dziennej stawki żywieniowej tj. 4,80 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu;
  • Za 1 posiłek (obiad) 50 % dziennej stawki żywieniowej tj. 3 x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00 – 16.00:
Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00 - 13.00 - bezpłatnie.

Opłata za przedszkole oraz za wyżywienie płatna jest z dołu do 15 każdego miesiąca.
Opłaty proszę wpłacać na rachunek przedszkola (liczy się data wpływu na konto przedszkola, po tym terminie naliczone będą ustawowe odsetki) zgodnie z otrzymanym w przedszkolu kwitariuszem.

PKO BANK POLSKI 48 1020 4913 0000 9402 0117 6007

Maria Zubrzycka
dyrektor przedszkola

DO KOŃCA WAKACJI 2019 POZOSTAŁO

44

dni

11

godzin

17

minut

35

sekund

Najnowsze galerie