Logo

PRZEDSZKOLE nr 4 w STALOWEJ WOLI o profilu ekologiczno - zdrowotnym

test
s4
s3
s6
Przedszkole z lotu ptaka 3
Przedszkole z lotu ptaka 2
Przedszkole z lotu ptaka 1
Slider2
s1
s2

Program

Program „Kreatywny, zdrowy i wesoły przedszkolak w najbliższym otoczeniu“  realizowany jest od września 2021 r. we wszystkich grupach wiekowych. Wdrożenie programu poszerza ofertę edukacyjną przedszkola i ma na celu rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającego świata przyrodniczego, tworzenie warunków do eksploracji otaczającej przyrody poprzez obserwowanie, odkrywanie, doświadczanie i eksperymentowanie, kształtowanie postaw ekologicznych i poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego oraz promowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych.
Jego podstawą jest pedagogika Froebla, elementy edukacji leśnej oraz zagadnienia z zakresu edukacji i zdrowia. Zajęcia będą odbywać się cyklicznie według przygotowanego harmonogramu na cały rok szkolny zgodnie z naturalnym rytmem przyrody i kalendarzem przedszkola.
Innowacja pedagogiczna w potocznym rozumieniu jest określana jako ,,ulepszanie”, ,,wprowadzanie nowych rozwiązań”, ,,modernizacja”, ,,pozytywna zmiana”.

Innowacje pedagogiczne to:
  • nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły/przedszkola,
  • działania odmienne od powszechnie obowiązujących,
  • zmiany w zakresie tradycyjnego podejścia do procesu edukacji,
  • twórcze udoskonalanie sposobów spełniania roli, do której szkoła/placówka została powołana.

Dzień Ziemi

2

dni

1

godzin

4

minut

22

sekund

Najnowsze galerie