,,Tabletowe dziecko , tabletowy rodzic”

polecamy rodzicom obejrzenie krótkiego filmu fundacji ,,DZIECI NICZYJE”

przygotowanego w ramach kampanii ,,Mama, tata, tablet”.

,,HOMO TABLETIS" - kliknij na tytuł