Logo

PRZEDSZKOLE nr 4 w STALOWEJ WOLI o profilu ekologiczno - zdrowotnym

s1
s2
s3
s4
s6
Przedszkole z lotu ptaka 3
Przedszkole z lotu ptaka 2
Przedszkole z lotu ptaka 1
test
Slider2

WAŻNE REKRUTACJA !!!

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 ze względu na zagrożenie COVID-19 została przedłużona do 27 marca. 2020 r.

 Ustala się następujące zasady składania wniosków.

I.

Rodzice mają obowiązek dostarczenia podpisanego wniosku z kompletem wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń) do przedszkola, oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru po wcześniejszym tel. zgłoszeniu i uzgodnieniu daty i godziny dostarczenia.

Przy składaniu dokumentów proszę o dostosowanie się do wyznaczonych przez przedszkole/szkołe zasad bezpieczeństwa i higieny podczas składania wniosków.

II.

Dopuszcza się przesyłanie wydrukowanych, podpisanych wniosków wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami (po wcześniejszym zeskanowaniu dokumentów), drogą mailową na adres przedszkola pierwszego wyboru.

Przesłany mail należy zatytułować Nabór-specustawa.

Pozostałe maile (zatytułowane w inny sposób) będą natychmiast usuwane i pozostaną bez rozpatrzenia.

Zaleca się zaszyfrowanie przesłanych maili gdzie hasłem powinien być PESEL dziecka.

W treści maila proszę podać nazwisko i imię dziecka.

 

Specustawa - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374).

 

Przetwarzanie danych osobowych na skutek działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 i kwestie z tym związane regulowane są w przepisach szczególnych, w tym przede wszystkim w tzw. specustawie. Przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku z walką z koronawirusem .

Dane kontaktowe znajdują się na stronach przedszkoli, jak również na stronie bipstalowawola.pl w zakładce Edukacja i Zdrowie.

Mailowy kanał komunikacyjny jest dopuszczony WYŁĄCZNIE w okresie obowiązywania specustawy. 


UWAGA RODZICE
REKRUTACJA !!!!
W związku z tym, że od 12 marca do 25 marca 2020r przedszkole będzie nieczynne wnioski o przyjęcie do przedszkola na nowy rok szkolny  będą przyjmowane od rodziców w przedszkolu po tej dacie o czym poinformujemy oddzielnym komunikatem.
Jednak prosimy o  składanie wniosków elektronicznie.
Informacje będą podawane na bieżąco na stronie
www.przedszkole4.stalowawola.pl

                                                                                                                                                                                                                                              dyrektor przedszkola Maria Zubrzycka  

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA ( kliknij)


Zarządzenie Nr 25/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenia terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie Nr 24/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

UCHWAŁA NR LXVIII/603/17RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

UCHWAŁA NR LXVIII/604/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznanie tym kryteriom liczby punków oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Przebiegać będzie w formie elektronicznej w terminie:

Od 11 marca 2020r. od godz. 8.00 do 25 marca 2020r. do godz. 15.00

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację 

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 4

w terminie od 4 marca do 10 marca do godz.15.00. 

Deklaracje będzie można otrzymać również w przedszkolu  u nauczycieli w grupach od 4 marca 2020.r.

Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć u dyrektora przedszkola

                                                                                                  

                                            Maria Zubrzycka

                                                                                                                                                                      Dyrektor przedszkola 

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola/News

(kliknięcie na link powyżej przenosi na stronę rekrutacji – strona zostanie aktywowana w dniu 11 marca 2020 r.)

Uchwały i zarządzenia w sprawie rekrutacji do  przedszkoli,oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych do pobrania: 

Spotkanie z Mikołajem

1

dni

21

godzin

41

minut

35

sekund

Najnowsze galerie