Logo

PRZEDSZKOLE nr 4 w STALOWEJ WOLI o profilu ekologiczno - zdrowotnym

test
s4
s3
s6
Przedszkole z lotu ptaka 3
Przedszkole z lotu ptaka 2
Przedszkole z lotu ptaka 1
Slider2
s1
s2

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Uwaga Rodzice!

W załączniku znajduje się lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023. 

 Lista przyjętych (załącznik).

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 przebiegać będzie w formie elektronicznej w terminie : 

od 07.03.2022 od godz. 8.00 do 21.03.2022 do godz. 15.00 

Celem zapisu dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny należy wejść na stronę:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola/News

(strona zostanie aktywowana  w dniu 7 marca 2022 r.)

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA – FILM INSTRUKTAŻOWY (kliknij) 

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola składają tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 4. Deklarację będzie można otrzymać w przedszkolu od 28 lutego 2022r. lub pobrać ze strony internetowej przedszkola. Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć u dyrektora do dnia 04 marca 2022r.
W sprawach rekrutacji można się kontaktować w godz. pracy przedszkola pod numerami telefonów: 15/8425803.

Karta potwierdzenia kontynuacji (pobierz)

Bardzo proszę o przemyślenie godzin pobytu dziecka w przedszkolu, ponieważ po rekrutacji zostanie opracowany arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2022/2023, w którym godziny pracy poszczególnych oddziałów zostaną dostosowane do Państwa potrzeb. Dzieci 6 letnie nie ponoszą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, płacą tylko za wyżywienie.  

Uchwały i zarządzenia w sprawie rekrutacji: 
Uchwała NR LXVIII/603/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych,dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola.   

Uchwała NR LXVIII/604/17 Rady  miejska w Stalowej Woliz dnia 17 lutego 2017 r.w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola.

 

Zarządzenie Nr 19/22 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych dla których organem jest Gmina Stalowa Wola.
 

Zarządzenie Nr 20/22 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola. 

  

Podano do wiadomości publicznej 28.01.2022r.

dyrektor Przedszkola nr 4 w Stalowej Woli Joanna Dziakowicz


Rozpoczęcie roku szkolnego

66

dni

17

godzin

41

minut

34

sekund

Najnowsze galerie