W każdej dobrze działającej instytucji jest prowadzona dokumentacja opierająca się na branżowych aktach prawnych , która jest podstawą jej funkcjonowania .

DOKUMENTY ORGANIZACYJNE:

  • Statut, Projekt Organizacji Przedszkola, Regulaminy, Procedury, Decyzje, Atesty, Akta  Osobowe

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA:

  •  Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
  • Programy wychowania przedszkolnego 
  • Koncepcja Pracy Przedszkola
  • Innowacje pedagogiczne/Programy autorskie
  • Miesięczne plany pracy
  • Plan nadzoru pedagogicznego
  • Dzienniki zajęć
  • Karty obserwacji dzieci / diagnoza pedagogiczna