Opłaty za przedszkole 

Podstawa prawna:

Opłata stała za przedszkole jest naliczana zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVI /577/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola.

 

 OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

Rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu wyżywienia zwanej dalej stawką żywieniową, która wynosi :

3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) 100 % dziennej stawki żywieniowej tj. 6 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu;

2 posiłki ( śniadanie, obiad) 80 % dziennej stawki żywieniowej tj. 4,80 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu;

Za 1 posiłek ( obiad) 50 % dziennej stawki żywieniowej tj. 3 x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu

 

Przedszkole czynne jest od 6.00-16.00: 
Podstawa programowa realizowana jest od 8.00-13.00 - bezpłatnie.

Opłata za przedszkole oraz za wyżywienie płatna jest z dołu do 15 każdego miesiąca.
Opłaty proszę wpłacać na rachunek przedszkola  (liczy się data wpływu na konto przedszkola, po tym terminie naliczone będą ustawowe odsetki) zgodnie z otrzymanym w przedszkolu kwitariuszem.

PKO BANK POLSKI 48 1020 4913 0000 9402 0117 6007


Maria Zubrzycka

dyrektor przedszkola