Opłaty za przedszkole od 1 września 2014r.

Podstawa prawna:


Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(Dz.U. z 2015 r.  poz 2156 z późniejszymi zmianami)


Uchwała Nr LXII/890/14 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola przedszkolach.

Przedszkole czynne jest od 6.00-16.00:
Podstawa programowa realizowana jest od 8.00-13.00 - bezpłatnie.

Za każdą godzinę powyżej podstawy programowej Rodzice zapłacą 1 zł.
 W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci, trzecie i kolejne zwalnia się z opłat.

Opłaty proszę wpłacać na rachunek przedszkola do dnia 15 każdego miesiąca (liczy się data wpływu na konto przedszkola, po tym terminie naliczone będą ustawowe odsetki) zgodnie z otrzymanym w przedszkolu kwitariuszem.

PKO BANK POLSKI 48 1020 4913 0000 9402 0117 6007


Maria Zubrzycka

dyrektor przedszkola